Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?
    GERECHTEN

Algemene Voorwaarden
1. Overeenkomst
1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website Oktay Ali Baba accepteert u het aanbod van ons, welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met Oktay Ali Baba. Oktay Ali Baba zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook ingediend worden via onze contact formulier. De contactgegevens van de Oktay Ali Baba vindt u terug in onze webwinkel.
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Oktay Ali Baba persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.3 Oktay Ali Baba zal uw persoonsgegevens nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.
2. Levering
2.1 Voor bezorging van een bestelling gelden bezorgkosten die worden aangegeven tijdens het bestellen. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.
2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd. De openingstijden staan vermeld op Oktay Ali Baba.
2.3 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/ of ingrediënten.
2.4 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.
2.5 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.
3. Promotionele acties
3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Oktay Ali Baba  achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 Oktay Ali Baba is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.
4. Betaling
Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op Oktay Ali Baba. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger.
5. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van)  Oktay Ali Baba en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Oktay Ali Baba en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website  Oktay Ali Baba en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Oktay Ali Baba en aan haar leveranciers.
6. Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van Oktay Ali Baba wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van Oktay Ali Baba  voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
6.3 De aansprakelijkheid van Oktay Ali Baba voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.
6.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Oktay Ali Baba.
7. Klachtenprocedure
7.1 Eventuele klachten over een Bestelling of de aflevering daarvan dient de klant in eerste instantie rechtstreeks via onze contact formulier te worden geplaatst of via het email-adres zoals het aangegeven e-mailadres op onze website. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de klant en streven ernaar de ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen. 
8. Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen Oktay Ali Baba en u worden beheerst door Belgische recht.

Oktay Ali Baba

Lombardstraat 4
4461AG Goes
Tel. 0113 - 250534

Bedrijfsgegevens

KvK nr.: 20063553
BTW nr.: 225912211.B01 
IBAN: NL50 INGB 0007 8194 54

Bezorgtijden

Maandag 17:00-23:00
Dinsdag GESLOTEN
Woensdag 17:00-23:00
Donderdag 17:00-23:00
Vrijdag 17:00-23:00
Zaterdag 17:00-23:00
Zondag 17:00-23:00
Powered By Drukkerij Dizayn